Rajab Muzik-Umutima tauli weka (Prod by Rich Pro)

Loading

Rajab Muzik has released a new masterpiece of a song titled, “Umutima tauli weka.”(Prod by Rich Pro)

Download Listen below;

3 MB

SONG LYRICS

Title: Umutima Tauli

weka

Tuli babili baby baby tuli babili i baby baby

Tuli babili na soulmate wandi lelo aka bebe kandi ka kumutima wandi naka sanika umutima wandi nechitemwiko

akamuntu aka ka mungeli and I thank the lord I got you bebe,

weka muntu, ine awe mwandi I just thank the lord I gat you bebe

Forever with my lover my baby baby

Lelo umutima tuli weka mami

Mulu aka muntu Kamo akapala imwe  mami

Kalempanga busy na love

Kalempanga busy na love

Lelo umutima tauli weka mami

Muli akamuntu kamo akapala imwe mami

Kalempanga busy na love kalempanga busy na love.

Natotela kuli Lesa pakumpa webo ichisankonde candi cakulila kumo ne mishila

Walisanika umutima wandi ne citemwiko

Chi muntu ichi chi mungeli I just thank the lord I got you bebe

We chi muntu ine awe mwandi I just thank the lord I got you bebe

Forever with my lover my baby baby

Lelo umutima tauli weka mami

Muli aka muntu kamo akapala imwe mami kalempanga busy na love kalempanga busy na love

Lelo umutima tauli weka mami

Muli aka muntu kamo akapala imwe mami

Kalempanga busy na love

kalempanga busy na love

Lelo umutima tauli weka mami

Muli aka muntu kamo akapala imwe mami kalempanga busy na love kalempanga busy na love

Lelo umutima tauli weka mami mami

Composed and written by: Rajab Muzik